ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПОМОЩ

Този, Който прие човешко естество, може да съчувства на човешките страдания. Христос не само познава всяка душа с нейните особени нужди и изпитания, но и всички обстоятелства, които дразнят и смущават духа. Ръката Му е протегната със състрадателна нежност към всяко Негово страдащо дете. Които най-много страдат, са обгърнати с най-много съчувствие и състрадание. Той знае нашите несъвършенства и желае да поставим пред нозете Му затрудненията си и да ги оставим там.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“