ПРОТЕИНИ И ОСТЕОПОРОЗА

Групата изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско, работещи по проекта „Изучаване на остеопоротичните фрактури” публикуваха още едно проучване върху над 1000 жени на възраст шестдесет и пет и повече години. Подобно на многонационалното проучване, те характеризират диетата на жените чрез съотношението на животинските и растителните протеини. След седемгодишно наблюдение жените с най-висок процент животински протеини са имали 3,7 пъти повече костни фрактури от жените с най-нисък процент. Освен това за същия период от време тези жени са загубили четири пъти повече костно вещество от жените с най-нисък процент животински протеини. Това проучване е от високо качество от гледна точка на експеримента, защото то сравнява консумацията на протеини, загубата на костно вещество и костните счупвания при едни и същи индивиди. Ефектът от 3,7 пъти е съществен и много важен, тъй като средно половината протеини, консумирани от жените с най-малко костни фрактури, са били също от животински произход. Мисля си, колко още по-голяма би била разликата, ако протеините, които бяха консумирали те, не бяха в 50 %, а в 0-10 % от животински произход. При нашето проучване в селски райони на Китай, където животинските протеини бяха 10 % от общото количество на протеините, честотата на фрактурите е само една пета от тази в Съединените щати. В Нигерия животинските протеини в храната са само 10 % от тези в Германия, а честотата на фрактурите на бедрото е с 99 % по-малка.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл