ПЧЕЛИТЕ
Повече от 1,5 милиона видове насекоми със своето удивително разнообразие разкриват безграничната мъдрост на Твореца.
Обикновените медоносни пчели организират своеобразен малък град в кошера. Те изграждат 10 000 клетки за мед, 12 000 за ларвите и специален дом за царицата майка. Когато температурата в кошера стане толкова висока, че се създава предпоставка медът да започне да изтича през разтапящите се восъчни клетки, пчелите пазачи реагират веднага и заемат местата си при входа на кошера. Те започват бързо да размахват своите крила и така създават охлаждаща система, която е много по-ефикасна от съвременния електрически вентилатор.
„Колко са разнообразни Твоите дела, Господи. С мъдрост си направил всички тях” (Псалом 104:24).