ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА

 

Вярваща жена, която била посветена християнка, разказва за посещението на застрахователен агент в нейния дом. Той изложил доста убедително предимствата и ползите от застраховките в неговото дружество. Тя отговорила:

– Всичко това е отдавна включено в полицата, която имам. Освен това моята застраховка не струва толкова много пари колкото искате вие.

Агентът бил заинтригуван и поискал да види тази застраховка. Тогава жената отворила своята библия на Псалом 91 и казала:

– Ето текста, който ми дава възможно най-добрите гаранции. Първият стих ми обещава сигурност „под покрива на Всевишния и под сянката па Всемогъщия“. Вторият ми гарантира „прибежище и крепост” в случай на опасност. Третият стих ме осигурява във време на тежко заболяване и ми обещава избавление от „гибелен мор”. В стих 12 имам застраховка при опасност от нещастни случаи, за да не ударя „о камък крака си”. А от по-сериозни заплахи, съдържащи силата па лъва или коварството на змията, имам защита в стих 13. А 15 стих ми дава гаранциите на най-могъщия, че ще бъде с мен, когато съм в бедствие, за да ме избави и прослави. И накрая е застраховката за живот — „Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша”.