ПЪЛНА ПОЧИВКА

След прегледа, лекарят казва на пациентката:

  • Няма ви нищо! Здрава сте, само се нуждаете от почивка.
  • Но докторе, нали видяхте и езика ми, какво ще кажете за него?
  • Да, да… Езика ви също… Той най-много се нуждае от по­чивка.