ПЪЛНА ПРОМЯНА 

“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” Матей 5:8

Мощната сила на Светия Дух изработва пълна промяна на характера в човешкото същество, като го превръща в ново създание в Исус Христос. Думите и действията му изразяват любовта на Спасителя. Няма вече стремеж към по-високи места. Има отричане от егото. Името на Исус е записано върху всичко, което се казва и върши.