ПЪЛНОТА ОТ ХРИСТОВА БЛАГОДАТ 

“като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.” Филипяни 1:6

Вашите грехове може да ви изглеждат като планини, но ако смирите сърцето си и ги признаете, доверявайки се на заслугите на разпнатия и възкръснал Спасител, Той ще ви прости; ще ви очисти от всяка неправда. Копнейте за пълнотата на Христовата благодат. Нека сърцето ви се изпълни с неутолим копнеж за Неговата правда.