ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ

Тъй като е погрешно да се яде просто за да се задоволява неестествения вкус, не следва, че трябва да бъдем безразлични към храната си. Въпросът е от първостепенна важност. Никой не би трябвало да възприема оскъдна диета. Мнозина са изтощени от болести и се нуждаят от добро хранене и добре приготвени ястия. Здравните реформатори повече от всички други хора трябва да бъдат внимателни и да избягват крайностите. Необходимо е тялото да получава достатъчно храна.

Не трябва да има много блюда на едно хранене, но не е редно и всички хранения да се състоят от едни и същи блюда без разнообразие. Храната трябва да бъде проста, но все пак добра, така че да възбужда апетита.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/