ПЪЛНО И БЕЗКОРИСТНО ПРОЩЕНИЕ

 “При Тебе, обаче, има прощение
За да Ти се боят.
  Чакам Господа, душата ми чака,
И на словото Му уповавам.”
(Псалми 130:4,5)

Благодарение на Бога винаги сме разполагали с една отворена врата, която никой човек не може да затвори. Хората може да казват: “Прощавам ти всички оскърбления, които ми нанесе”, но тяхната прошка не може да заличи никакъв грях. За разлика от тях гласът, който чуваме от Голгота: “Сине мой, дъще моя, прощават ти се греховете”, е изцяло резултатен. Само тези думи могат да предизвикат благодарност в признателното сърце. Ние имаме Велик Посредник. Съществува само един път на опрощаване и той е винаги открит. По него Бог праща изобилието от Божествена милост и прошка за всеки от нас.