ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ХИПЕРТОНИЯ

В 95% от случаите не може да се определи една-единствена и категорична причина, на която да се дължи  повишаването на артериалното налягане; ето защо тази форма се причислява към така наречената есенциална хипертония, или първична. Въпреки това при повечето хора с първична хипертония могат да се определят изключително лесно серия от дейности или елементи в начина на живот – прекалена консумация на калории, сол или алкохол – които съществено допринасят за увеличаване на артериалното  налягане.

В 5% от случаите повишаването на артериалното налягане се дължи на болести, свързани с бъбреците, вследствие на ендокринни заболявания в приблизително 0,4% от случаите, от някои медикаменти  в 0.8% от случаите. Тези форми на хипертония с известен причинител са приели названието вторична хипертония.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”