ПЪРВИЯТ УРОК

Първият урок, който трябва да бъде научен от работниците в нашите институции е урока на зависимостта от Бога. Преди да могат да постигнат успех в който и да е клон, трябва всеки за себе си да приеме истината, съдържаща се в думите на Христос: „Без Мене не можете да сторите нищо.“