ПЪРВИ СЕРИОЗНИ СТЪПКИ

Докладът на Националната академия на науките (NAS) през 1982 г. „ Диети, хранене и рак”, на който съм съавтор, е първият доклад на експертна група, който обсъжда връзката между мазнините в диетата и рака. Този доклад бе първият, кой[1]то препоръча за превенция на рака максималният прием на мазнини да е 30 % от калориите. Специализираната комисия по хранене при сената на САЩ, оглавявана от сенатор Джордж Макгавърн вече беше препоръчала максимален прием на мазнини 30 % въз основа на широко популяризирани изслушвания върху връзката между храненето и сърдечносъдовата болест. Докладът на Макгавърн бе последван от публични лекции, но истинско начало на дебата постави докладът на NAS от 1982 г. Поставянето на акцента върху рака, а не върху сърдечносъдовата болест както преди това, засили обществения интерес и тревога. Това даде тласък на изследователската работа и привлече вниманието на обществото върху важността на храненето за предотвратяване на болестите. Много от съобщенията от онова време се концентрираха върху въпроса какво количество мазнина в храната е здравословно. Уникалното внимание, отделяно на мазнините, беше мотивирано от международни изследвания, показали че количеството мазнини в храната е тясно свързано с честотата на рака на гърдата и дебелото черво и на сърдечносъдовата болест. А това са болестите, които убиват преждевременно пoвечето хора в западните страни. Нямаше как тази корелация да не привлече голямо обществено внимание.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл