ПЪРВОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

„Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син за да изкупи ония, които бяха под закона, за да получим осиновението“ (Гал. 4:4,5).

Идването на Спасителя бе предсказано още в Едем. Когато Адам и Ева за първи път чуха това обещание, започнаха да очакват скорошното му изпълнение. Посрещнаха с радост своя първороден син с надеждата, че може би той е Освободителят. Но изпълнението на обещанието се бавеше. Първата двойка умря, без да го дочака. От дните на Енох същото обещание бе повтаряно от патриарси и от пророци. То поддържаше жива надеждата за Неговото явление, но Той все не идваше. Пророчеството на Даниил разкри времето на идването Му, но не всички тълкуваха вестта правилно. Минаваха век след век, гласовете на пророците замлъкнаха. Ръката на поробителя тегнеше върху Израил и мнозина бяха готови да възкликнат: „Дните минават, а никое видение не се сбъдва“ (Езекил 12:22).

Но както звездите в огромните орбити на начертания си път, така и Божиите намерения нито избързват, нито се отлагат. Чрез символите на голямата тъмнина и димящата пещ Бог бе разкрил пред Авраам робството на Израил в Египет. Бе заявил, че времето за пребиваването на евреите там ще бъде четиристотин години. „И след това – каза Той – ще излязат с голям имот (Битие 15:14). Срещу тези думи напразно воюва цялата власт на гордата фараонова империя. Точно „в същия ден“, посочен в Божието обещание, „всички Господни войнства излязоха от египетската земя“ (Изход 12:41). По същия начин според съвета на Небето бе определен и часът за идването на Христос. Когато великият часовник на времето отмери точния час, Исус се роди във Витлеем.

„Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син“. Провидението бе насочвало хода на народите, вълната на човешкия импулс и въздействие, за да узрее светът за идването на Избавителя (…)

Исус дойде да възстанови в човека образа на неговия Създател. Само Христос можеше да оформи отново характера, поразен от греха. Той дойде да изгони демоните, които бяха подчинили волята. Дойде да ни въздигне от прахта, да възстанови отново опорочения характер на човека до образа на Своя Божествен характер и да го увенчае със собствената Си слава.

(Копнежът на вековете, стр. 31, 32, 37, 38).