НАДЕЖДЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 

“Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.” Псалми 143:10

Нашият единствено надежден пътеводител и светлина за последните времена на зло и изкушения е Божието слово. Трябва да приемем словото като наш Съветник и с преданост да следваме наставленията му; в противен случай ще се окажем управлявани от привичките на характерите си, а личният ни живот ще говори за себелюбиви дела, които ще се окажат препятствия, а не благословения за нашите ближни.