ПЪТЯТ КЪМ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА

Бог иска да видим пътя на здравето, пътя на живота, пътя на любовта и свободата, а след това свободно да изберем Неговите методи и да живеем. Само когато чрез свободното упражняване на нашата воля изберем истината, се възстановяваме от проблемите, които ни притесняват. Вярно е, че ние не притежаваме в себе си силата да се освободим от греха. Но когато упражняваме волята си и свободно избираме правилното, Бог изпълва ума ни с Божествена енергия, която ни осигурява необходимата сила, за да се освободим от разрушителните модели на живот. Както казва апостол Петър, ставаме „участници в Божественото естество“ и живеем в хармония с Бога и с Неговите методи (2 Петър 1: 4).

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс