ПЪТЯТ КЪМ ЗДРАВЕТО

На много от страдащите, които бе излекувал, Христос каза: “Не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо”. Така Той учеше, че болестта е резултат от нарушаването на Божиите закони – както природни, така и духовни. Голямото страдание в света не би съществувало, ако хората живееха в хармония с плана на Създателя.

Христос бе водачът и учителят на древния Израил и ги учеше, че здравето е награда за послушанието спрямо Божиите закони. Великият Лекар, Който лекуваше болните в Палестина, бе същият, Който говореше на народа Си от облачния стълб, казвайки какво трябва да правят и какво Бог ще направи за тях. “Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог – каза Той – и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам.” Христос даде на Израил определени наставления за навиците им в живота и ги увери: “Господ ще отстрани от тебе всяка болест”. Когато те изпълняваха условията, изпълняваше се обещанието. “И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.”

Тези уроци са и за нас. Известни условия трябва да изпълняват всички, ако искат да запазят здравето си. Господ не е доволен, че не зачитаме Неговите закони и не ги познаваме – били те природни или духовни. Ние трябва да работим заедно с Бога, за да се възстанови здравето на тялото и душата.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/