ПЪТЯТ НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО

Не се обезсърчавай заради това, че сърцето ти изглежда кораво. Всяка пречка, всеки вътрешен враг прави само по-голяма нуждата ти от Христос. Той дойде, за да отнеме каменното сърце и да ти даде сърце от плът. Гледай на Него за специална благодат да победиш особените си грешки. . . . Нека окото на вярата види как Исус стои пред престола на Отец, представяйки Своите наранени ръце, докато се застъпва за теб. Вярвай, че при теб идва сила чрез твоя скъпоценен Спасител.

Битката за твоя ум (biblebg.com)