ПЪТЯТ НА МИРА

 

Ние сме в този свят за да бъдем помощ и благословение един на друг, съединени с Христос в усилие да възстановим Божия образ в човека. За да извършим това дело, трябва да се учим от Христос. „Вземете Моето иго върху си” – казва Той „и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.” В това обещание няма „ако”. Тези, които имат опит в изморителния хомот на Христос във въздържане и послушание, знаят какво означава да имат почивка и мир в Него. В послушанието има радост и утеха. Свети ангели кръжат около послушните, за да ги пазят в пътя на мира.