ПЪТЯТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – ПОДГОТВЕН

„Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се появи човекът на греха, синът на погибелта“ (2 Сол. 2:3).

Когато ранната църква се покварява, като се отделя от простотата на евангелието и приема езическите обреди и обичаи, загубва духа и силата на Бога. За да контролира съвестта на хората, тя търси подкрепата на светската власт. В резултат се появява папството – църквата, която контролира държавната власт и я използва, за да прокарва собствените си планове, особено по въпроса за наказанието на така наречените „ереси“.

Винаги когато се е домогвала до светска власт, църквата я е употребявала, за да наказва отклоняването от нейните учения. Протестантски църкви, тръгнали по стъпките на Рим, в съюз със светските власти, са проявявали подобно желание да ограничават свободата на съвестта. Пример за това са продължилите дълго време преследвания на друговерците от англиканската църква. През ХVI и XVII век хиляди проповедници, които не споделят ученията на официалната църква, са принудени да напуснат енориите си, а много други, както пастори, така и членове, претърпяват наказания, затвор, изтезания и мъченическа смърт.

Именно отстъпничеството става причина ранната църква да потърси помощта на гражданската власт и по този начин да подготви пътя за развитието на папството – „звяра“. Апостол Павел каза, че първо ще дойде „отстъплението“ и тогава „ще се яви човекът на греха“. Така отстъплението в църквата ще подготви пътя за явяването на образа на звяра.

Сатана ще работи с пълна сила и „с всичката измама на неправдата“ (2 Солунци 2:9,10). Неговите действия са ясно разкрити чрез устремно нарастващата тъмнина, умножаването на греховете, ересите и заблудите на последните дни. Сатана не само че оплита света в мрежите си, но заблудите му засягат и църквите, изповядващи нашия Господ Исус Христос. Голямото отстъпление ще доведе до тъмнина, дълбока като нощ. За Божия народ това ще бъде нощ на изпитание, на плач, на преследване заради истината. Но сред тази нощна тъмнина ще изгрее Божията светлина.