ПЪТЯТ НА ПОБЕДАТА

“Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.” Пс.119:105

Винаги трябва да държим пред погледа си пътя, следван от Христа. Това е пътят на победата. Когато дяволът се приближи до Него с изкушението да превърне камъните на хлябове и да задоволи глада Си, Спасителят, макар и залитащ от изнемога и отпадналост, отказа да се поддаде на внушенията му.

Бог бе наредил така, щото Неговия Син да преживее тази опитност, за да познае чувствата и немощите на гладуващите и да знае как да съчувства на всички страдащи и изнемогващи души.