ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА

“ГОСПОДИ, зная, че пътят на човека не зависи от него; не е за човека, който ходи, да оправя стъпките си.”. Еремия 10:23

Нека винаги помним, че нашата работа трябва да напредва непрестанно. Всички трябва да следваме да познаем Господа. Бог разбира подбудите на всеки ум. Той е свидетелствал за упорития бунтовен път на хората, които е предупреждавал и съветвал неведнъж. Неговото всевиждащо око е отбелязвало твърдото упорство, с което се следват човешките измишления. Пътят на човека е открит пред Господа. Той познава мислите. “Очите на Господа са на всяко място и наблюдават злите и добрите” (Притчи 15:3). Той вижда до краищата на земята и погледът Му се простира върху всичко под небето. Господ изпитва сърцата.