Пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък
за мен се пази венецът на правдата,
който Господ, праведният Съдия ще ми въздаде.

II Тимотей 4: 7, 8

Една жена, която изпитвала трудностите на възрастта, попи­тала д-р Маккуилкън:

  • Защо Бог ни оставя да остаряваме и отпадаме физически?

Маккуилкън помислил за момент и отговорил:

  • Мисля, че Бог е планирал силата и красотата на младостта да бъдат физически. Но силата и красотата на старостта Той желае да са духовни. Ние постепенно губим силата и красотата, които са временни, така че да се съсредоточим върху силата и красотата, които са вечни. Така ще бъдем готови да напуснем нашата временна, тлееща обвивка и да изпитваме истинска нос­талгия по своя вечен дом. Ако оставахме млади, силни и краси­ви, щяхме ли да искаме да си отидем от този свят?