ПЪТ, ПРОКАРАН ПРЕД НАС

Малко дете пътувало за първи път с влак. То наблюдавало с възторг преминаващите покрай прозореца къщи, стопанства, телеграфни стълбове, дървета. Но в един миг влакът се насочил право към голяма река. Детето се уплашило и казало на майка си:

  • Мамо, влакът отива в реката!

Но много скоро видяло как преминали по мост над реката. По-късно влакът се устремил директно срещу голяма планина. Детето отново се стъписало и се свило до майка си. Но и този път нямало основание за страх. Влакът навлязъл в тунела и пре­минал под планината. Тогава детето въздъхнало и казало:

  • О, сигурно някой е минал преди нас и е направил път, по който да преминем.

Да, в житейски план има Един, Който е преминал преди нас, победил е греха и смъртта и е прокарал път за нас. Той заявява. „Аз съм пътят, и истината, и живота”. (Йоан 14:6)