РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ

 “И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.”
(4 Царе 6:17)

Колко малко са тези, които съзерцават невидимите сили. Хората действат по свой избор или на страната на Бога, или на сатана. Цялото небе живо се интересува от човешките същества, които изглеждат толкова заети в своите дейности без да се замислят за невидимото. Техните мисли не са с Божието Слово и Неговите поучения. Ако правилно възприемаха Словото, биха се учудили, че съществуват сили – добри и зли, които наблюдават и следят всяка дума и постъпка. Невидимите представители на тези сили са във всяко делово събрание, във всеки съвет, всяка молитвена служба. В тези обществени събирания има повече слушатели, отколкото се виждат, а на всеки от тях е отредена работа за вършене. Тези невидими представители са съработници на Бога или сатана и те работят с много по-голяма сила и постоянство, отколкото обикновените хора. Понякога дръпват завесата, за да ни разкрият невидимия свят и нашите умове да се откъснат от суетата и притесненията, като се замислят над факта, че на всички наши дела и думи има свидетел, дори когато се считаме вглъбени в работата или напълно самотни.

Бог иска нашите възприятия да бъдат изострени, за да разберем, че тези могъщи небесни пратеници, които посещават нашия свят, имат активен дял в работа, която считаме за своя. Тези небесни същества са служещи нам ангели, които често се преобразяват като човеци. Те разговарят като случайно срещнати непознати с всички участници в Божията работа. В мрачните уединени места те са били единствени придружители на самотния пътник, когото е грозяла беда. В подхвърляни от бурни вълни кораби, ангели в човешки образ са изричали думи на насърчение, с които са прогонвали страха и са вдъхвали надежда в миг на голяма опасност, а в същото време пасажерите са мислели, че това е някой от тях, с когото преди не са имали възможност да говорят.

Мнозина при различни обстоятелства, са слушали гласовете на обитатели на други светове. Тези небесни пратеници са дошли, за да вземат участие в земния живот. Те са говорели в събрания и са разкривали човешки съдби пред събраните слушатели; извършвали са дела, за които човешките чада нямат възможност и способности. Неведнъж те са заставали начело на армии или са били изпращани да лекуват епидемии. Ангели са споделяли скромната трапеза на различни семейства, а често са се явявали като изморени пътници, молещи за подслон през нощта.