Едно бедно дете поискало да му дадат работа в една парижка банка, но му отказали. Когато си излизало, то видяло една карфица и се навело и я прибрало. Директорът на банката видял това, и… му дал работа.

Момчето постоянно се въздигало, докато станал най-големият банкер, Лафит, в Париж.