Работен лист – Уважение

А. Попълни липсващите думи

Нашите действия имат неизбежни _______________.

Когато уважавам само себе си, аз ставам ________________.

Когато уважавам себе си И другите, аз ставам ________________.

Уважението включва: 1. Аз съм _________. 2. Другият е _____________ ценен, колкото ________.

Златното правило за поведение: Прави на _________ това, което искаш те да правят на _______.

 

Б. Прочети примерите. Огради варианта, който показва уважение към другия.

1а. Някой се спъва и пада. Всички започват да се смеят.

1б. Някой се спъва и пада. Аз му подавам ръка и му помагам да стане.

 

2а. Ще тичам като бесен в клас, нищо, че всички ще дишат праха и ще блъскам другите.

2б. Тича ми се, но ще изляза навън, за да не преча на другите и да не дишат всички праха.

 

3а. Мария иска да говори с мен. Аз ѝ казвам, че не искам, защото е грозна.

3б. Мария иска да говори с мен. Аз и казвам, че мога да ѝ отделя малко време.

 

В. Прочети примера. Завърши го по начин, който показва уважение към другия.

Няколко момчета/момичета си говорят и се смеят. Съученик/Съученичка идва да чуе какво си говорят. Те ѝ казват:

– Махай се! Много си досадна/досаден. Не искаме да идваш при нас.

Някой ритва детето, друг му събаря раницата на земята.

Текстът на 1 тема, след която се използва този работен лист, можете да намерите тук:  https://facebible.bg/уважение-и-неагр…о-поведение-на-д/ ‎

Видеото можете да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=C-T2zRZn3SI

Харесайте и последвайте Фейсбук страницата ми “Психология за всеки ден”

Йорданка Дейчева, психолог