РАБОТЕЩИЯТ ХРИСТИЯНИН 

“Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.”
(Йоан 14:23)

Дълг на най-сериозна отговорност е да представяме пред света характера на Христа. Който прави това, независимо къде се намира, е като сеяч, който сее семето на вечния живот. Отстранете от себе си и никога не вършете това, което виждате, че други вършат и с него нанасят срам и укор на християнския живот. Никога не оскърбявайте сърцето на Исус, Който се натовари с вашите грехове и понесе скърбите ви. Служете на Бога с кротко и смирено сърце.