Работник попитал работодателя си:
– Защо ми плащаш по 100 лева на седмица, а в същото време на Иван даваш по 200?
Работодателят погледнал през прозореца и казал:
– Чух, че някой дойде. Трябва да купим сено за зимата. Излез да видиш, дали не карат сено за продан.
Работникът излязъл. След малко се връща и казва:
– Да, докараха сено.
– А не знаеш ли от къде е – от поляните в планината, или от полето?
– Не, не зная.
– Ами иди и попитай.
Излиза, и отново се връща :
– От поляните в планината.
– А сеното от кой откос е – от първия, или от втория?
-Не знам.
-Ами иди, и попитай.
Излиза работникът. Връща се :
– От първия откос е.
– А как го продават?
– Не зная.
– Излез и попитай.
Излиза, връща се.
– По 30 лева балата сено.
– А дали ще го дадат по-евтино?
– Не знам.

В този момент влиза Иван и казва :
– Господине, преди малко докараха сено от ливадите в Пирин, първи откос. Искат по 30 лв балата. Спазарихме се на 25 лв. Закарах ги в двора, сега разтоварват.
Работодателят се обръща към работника и му казва :
– Сега разбра ли защо плащам по 200 лева на седмица на Иван, а на теб – по 100?