НУЖНИ СА РАБОТНИЦИ ЗА ЖЪТВАТА

“Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър придобива души.”(Притчи 11:30)

Бог ни е дал светлина върху словото си, за да можем да го предадем на своите ближни. Истината изречена от Христа ще достигне човешките сърца. “Така казва Господ” ще звучи властно в ушите на слушащия, а там където има честно служене плодовете няма да закъснеят.

Бог ни призовава към действие. Ако пренебрегнем сегашната възможност ще се лишим от огромната благодат за откриване на светлината в пълната й сила. Тръбата трябва да тръби, а не да стои.

Казвайте на хората: “Запознайте се и убедете се сами в учението”. Нека устата ви не изричат нито едно изречение със съмнение. Не се явявайте пред хората неуверени. Познайте истината и я прогласявайте. Христовото учение бе винаги уверено и недвусмислено. Никога, никога не изричайте и най-малка нотка на съмнение. Със сигурен глас предавайте утвърждаващата вест. Издигнете, Него, човекът от Голгота. Издигайте го по-високо и по-високо. Огромна сила има възвеличаването на Христовия кръст.