РАВНОВЕСИЕТО НА ХРИСТИЯНСКОТО РАЗВИТИЕ

  “И ще направи да се яви правдата ти като светлината,
И съдът ти като пладне.”
(Псалми 37:6)

Смирението е изключително необходимо. Ако бъде високо ценено, то ще се превърне в най-скъпоценно украшение пред Бога. Смирението е жизнено важно за делото, но е добре то да се счита за евтина безполезност. И докато смирението, което винаги е от първостепенно значение за Бога, трябва да се развива в характера, внимавай то да не се изроди в плахост, която кара хората да се свиват при обстоятелства, изискващи тяхната твърда позиция в защита на истината.