РАДВАЙТЕ СЕ В БОГАТИТЕ СЪКРОВИЩА НА БЛАГОДАТТА

 

„И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, за всички блага, които Господ, твоят Бог, е дал на теб и на дома ти.“ (Втор.26:11)

Благодарност и възхвала трябва да се отправят към Бога за земните благословения и за всяко удобство, което Той ни дарява. Бог желае всяко семейство, за което Той приготвя вечно наследство и жилище в небето, да Му отдава слава за богатите съкровища на Неговата благодат. Ако децата в дома са възпитавани да бъдат благодарни на Дарителя на всяко благо, ще виждаме частица от небесната благодат, изявена в нашите семейства. Радостта трябва да присъства в домашния живот и децата на тези семейства ще носят със себе си дух на почит и уважение в класната стая и в църквата. Ще има присъствие в храма, където Бог се среща с народа Си, ще има почит към всички обреди в богослужението, благодарствено хваление ще се принася за всички дарове на Неговото провидение.

Всяко земно благословение ще се приема с признателност и всяко духовно благо ще става двойно по-ценно, защото възприятията на всеки семеен член стават осветени чрез Словото на истината. Господ Исус е много близо до онези, които по този начин ценят Неговите щедри дарове, произтичащи от великодушния, любящ и загрижен Бог. Те Го признават като необятния Извор на всяка утеха и удобство, като неизчерпаемия Източник на благодат.

Ако даваме по-голям израз на вярата си, ако се радваме повече в благословенията, които знаем, че имаме – великата милост и любов на Бога – тогава ще имаме повече вяра и още по-голяма радост. Никой език не може да изрази, никой ограничен ум не може да схване благословението, което ще дойде като резултат от признателността ни за Божията доброта и любов. Дори на земята можем да изпитваме радост като непресъхващ извор, тъй като той се захранва от потоците, извиращи от Божия престол.