РАДОСТНИ, А НЕ МРАЧНИ

 “Служете Господу с веселие;
Дойдете пред Него с радост.
 Познайте, че Господ е Бог;
Той ни е направил, и ние сме Негови;
Негови люде сме и овце на пасбището Му.
 Влезте в портите Му със славословие.
И в дворовете Му с хваление;
Славословете Го и благославяйте името Му.”
(Псалми 100:2-4)

Нека всеки член на църквата да коленичи пред Бога, когато се намира в Божия храм и да Му посвети онова, което е Негово, защото Бог го е изкупил с кръвта на Христа…

Бог ще благослови всички, които се подготвят по този начин за Неговата служба. Те ще разберат какво означава да имаш увереността на Духа, защото ще се приели Христа чрез вяра. Религията на нашият Спасител означава много повече от прощението на греховете. Тя е отнемането на нашите грехове и запълването на мястото им със Святия Дух. Тази религия е Божествено осветление и радост в Господа. При нея сърцето е очистено от себичността и благословено с пребъдващото присъствие на Христа. Нуждаем се от жизненоважните качества на християнството и когато ги придобием, църквата ще бъде една жива, дейна, работеща общност. Ще има растене в благодатта, защото ярките лъчи на слънцето на правдата проникват през дверите на ума и го осветяват.

Нека не внасяме мрачността на неверието в църквата. Да приготвим светилниците си, като потърсим масло за тях, за да можем да пристъпим прага. Наше право и привилегия е да се откажем от мрачната потиснатост, да я отхвърлим завинаги. Когато отиваме в молитвения дом на поклонение, нека правим това с радост, защото отиваме там, за да срещнем Бога и Неговия народ…

Пазете ума си от мисли на неодобрение и критичност, не позволявайте да ви тормозят, защото сатана е наблизо. Той върши зло дело и без вашата помощ. Откажете всякакво сътрудничество на обвинителя на вашите братя. Съберете своята светлина и потърсете онези, които се нуждаят от помощ и тогава им дарете светлината си. Чуйте какво казва Бог: “Излез по пътищата и оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се изпълни къщата Ми. “/Лука 14:23/

Господ изобилно ще благослови Неговите изпитани и избрани, ако те се съгласят да сътрудничат с Него. Когато Святият Дух се изля на Петдетницата, явлението му приличаше на силен вятър. Бог го даде в изобилна мярка, така, че Той изпълни цялото място, където пребиваваха учениците. Така ще бъде даден и на нас, когато сърцата ни са подготвени да Го приемат…Когато се срещате с Бога, казвайте: “Аз съм в Божия дом и желая да премахна от себе си всички нечестиви мисли всяко неверие и ропот срещу моите братя. Ние се срещаме тук с Бога, Който толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който повярва в Него да не загине, но да има вечен живот.

 

Четивото е специално за души, които ходят на богослужение. Ако Вие посещавате молитвен дом или храм, споделете какво Ви мотивира. Защо е нужно и важно за Вас да го правите? 

Божият мир да бъде с вас. Амин.