РАДОСТТА ОТ ДОБРОТО

 

Радостта от това, че правим добро, може би е единствената награда, която получаваме сега — но тя си струва.