РАДОСТ В ГОСПОДА 

“Да Му бъде приятно моето размишление; аз ще се веселя в Господа” (Пс.104:34).

Оставете се изцяло в ръцете на Исус. Размишлявайте за великата Му любов и докато мислите за Неговото себеотрицание, за безграничната Му саможертва в името на човека, за да вярваме в Него, вашето сърце ще се изпълни със свята радост, с пълен мир и неописуема любов. Когато говорим с Исус и Го призоваваме в молитва, увереността ни в това, че Той е наш личен, любящ Спасител, ще се засилва; и Неговият характер ще ни изглежда все по-красив.