РАДОСТ

“Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!” Пс.32:11

Какво е нашата сила? Тя е радостта в Господа. Нека разнежващата Христова любов изпълни нашите сърца, тогава те ще са милостиви и покорни – готови да приемат силата, която Той е приготвил за нас.