РАДОСТ В ПОСЛУШАНИЕ

„Копнях за Твоето спасение, Господи; и законът Ти е моя наслада“ (Пс. 119:174).

Истинският християнин не би се оплаквал никога, че Христовото иго е тежко. Той счита служенето за Христос за най-истинската свобода. Божият закон е наслада за него. Вместо да се старае по някакъв начин да принизи към себе си Божествените заповеди и да ги приспособи към недостатъците си, постоянно ще копнее да се извиси до нивото на тяхното съвършенство.

Това преживяване трябва да имаме и ние, ако искаме да бъдем подготвени да устоим в Божия ден. Сега, докато изпитанието продължава, докато гласът на благодатта все още се чува, е времето за нас да отмахнем всякаква неправда.

Бог ни е осигурил достатъчно много средства, за да можем да стоим съвършени в славата Му, като не ни липсва нищо, за да се подготвим в очакване на Неговото второ идване. Готов ли си? Облякъл ли си сватбената премяна? Тази премяна няма да покрива никога измама, нечистота, поквара или лицемерие. Очите на Бога са върху теб. Можем да скрием греховете си от очите на хората, но не можем да прикрием нищо от погледа на Създателя.

Божията воля е изразена в повеленията на Неговия свят закон и принципите на този закон са принципи и на небето. Божиите ангели не достигат до никакво друго по-високо познание освен до познанието за Божията воля и изпълнението ѝ с най-висша служба, в която са вложени силите им.

Но в небето служенето не се осъществява със законнически дух. Когато Сатана се разбунтува срещу закона на Йехова, мисълта за съществуването на закон дойде за ангелите почти като пробуждане на нещо, за което не бяха и помисляли. В служенето си те не са като слуги, а като синове. За тях послушанието не е тежка работа на слуга. Любовта към Бога превръща служенето им в радост. Така също и във всяка душа, в която обитава Христос, Надеждата за слава, се повтарят и думите Му: „Наслаждавам се да върша волята Ти, Боже мой; наистина Твоят закон е в сърцето ми“.