РАДОСТ В СЕМЕЙНИЯ КРЪГ

Макар да се явят трудности, обърквания и обезсърчение, нито мъжът, нито жената трябва да допускат мисълта, че връзката им е била грешка и да се отчайват. Продължавайте да си оказвате един другиму същото внимание както в началото. Насърчавайте се по всякакъв начин. Мислете как да си доставяте повече щастие. Проявявайте взаимна любов и си отстъпвайте. Тогава вместо да се превърне в край на любовта, бракът ще бъде нейно начало. Топлотата на истинското приятелство, любовта, която свързва сърцата на двамата, е едно предвкусване на небесната радост. Всяко семейство е обкръжено от свещен кръг, чиито граници трябва да останат непристъпни. Нито мъжът, нито жената трябва да позволяват на някого да се ползва от доверието, което принадлежи само на тях.

Всеки трябва да се стреми повече да дава любов, отколкото да изисква. Развивайте всичко най-благородно у себе си и винаги бъдете готови да признавате доброто у другия. Съзнанието, че сме ценени, ни изпълва с въодушевление и удоволствие. Съчувствието и уважението насърчават стремежа към усъвършенстване, а и самата любов расте, когато се стремим към благородни цели.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“