Радвайте се в богатите съкровища на благодатта

“И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, за всички блага, които Господ, твоят Бог, е дал на теб и на дома ти” (Втор.26:11).

Благодарност и възхвала трябва да се отправят към Бога за земните благословения и за всяко удобство, което Той ни дарява. Бог желае всяко семейство, за което Той приготвя вечно наследство и жилище в небето, да Му отдава слава за богатите съкровища на Неговата благодат. Ако децата в дома са възпитавани да бъдат благодарни на Дарителя на всяко благо, ще виждаме частица от небесната благодат, изявена в нашите семейства. Радостта трябва да присъства в домашния живот и децата на тези семейства ще носят със себе си дух на почит и уважение в класната стая и в църквата. Ще има присъствие в храма, където Бог се среща с народа Си, ще има почит към всички обреди в богослужението, благодарствено хваление ще се принася за всички дарове на Неговото провидение.