РАЗВИВАЙТЕ ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

  “Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила”
(2 Петрово 1:3)

Истинските християни са верни в малките неща, защото помнят казаното от словото: “Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен” (Лука 16:10). Верното и постоянно послушание спрямо Христовото слово прави човеците непорочни в мисли, решителни в постигането на целта и верни във всяка страна на живота.

Истинската служба е откриване благоуханието на сърцето, в което живее Христовата любов. Такава служба облагородява характера в земния живот. Под нейно влияние любовта към Бога и човека говори чрез думите и делата. Когато Божиите люде поставят дара на словото под влиянието и управлението на Светия Дух, хиляди души ще чуят вестта, че Бог е любов, че Той “толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Божията безкрайна любов обгръща всяко човешко същество. Тази любов е неизчерпаем извор на радост и мир. Тя е постоянна като вечността. Тя е изворът, който Бог дава на Юда и на Ерусалим. От този непрекъснат източник може да се утоли всяка жажда. Тази любов е Божият живот, който работи с преобразяваща сила в душата, усъвършенства християнския характер и прави човеците съучастници на божествената природа. Този животворен поток от любов и живот тече към света чрез Христа.

В християнското войнстване са необходими духовен живот, кураж, постоянство и решителност. Затова бъдете твърди в Господа. Човешката сила е недостатъчна. Християнският воин трябва да е силен със своя Господ. Той има съвършената пълнота да посрещне всичките му нужди. Облечете се с всеоръжието на Неговото могъщество. Използвайте всички подходящи средства за защита срещу врага на душите. Всеки от вас трябва лично да усъвършенства характера си. Противопоставяйте се на изкушенията. Развивайте християнските добродетели. Бъдете мъжествени и силни!

За всички, които трябва да водят толкова много битки е нужно да бъдат силни за служенето си. Придобивайте сила и помощ от Всемогъщия. Ако уповаваме на Господа, ще бъдем победители в борбата срещу невидимите врагове, но ако разчитаме на собствени сили със сигурност ще бъдем победени. Християнското всеоръжие е готово. Облечете го и се сражавайте храбро за Господа.