РАЗГОВОР С БОГА

Да се молим, това значи да разкрием сърцето си пред Бога, както пред най-интимен приятел. Не молитвата е необходима, за да поучаваме Бога върху това, което ни засяга или се отнася за нас, но тя отвара пътя за реализиране на желанието или нуждата ни. Молитвата не прави Бог да слиза до нас: тя ни издига при Него. Молитвата е дишането на душата. Никое друго средство не може да я замени и така много съдейства за здравето на душата. Молитвата поставя човека в директен контакт с извора на живота; тя засилва и укрепва нерва и мускула на религиозната опитност. Да сме небрежни в упражняване на молитвата и да я прилагаме откъслечно, когато ни е удобно, това означава да загубим връзката си с Бога.