РАЗГРАНИЧАВАЩАТА РЪКА НА СЪВЕСТТА

Бог е създал разума и съвестта да работят съвместно, с цел здравословно разпознаване и разграничаване на нещата, както и за правилно вземане на решения. Когато разумът функционира сам, без съвестта, може да се развият много интелектуални теории като еволюционизъм или марксизъм, които да имат вид на мъдри, но да отричат съществуването на Бог и принципите на Неговото управление. Разум, действащ без съвестта, също може да рационализира нездравословно поведение с цел да се избегне поемането на отговорност и претърпяването на коригиращи действия. Много престъпници използват способностите си за разсъждения, за да извършват престъпления и да избягват наказанието, но това може да се случи само когато съвестта е нездрава или неработеща. За да е способен да прави правилни избори, разумът има нужда от разграничаващата ръка на съвестта.

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс