РАЗДАВАНЕ

“давайте, и ще ви се дава” Лука 6:38

Скъпоценностите на истината, които са наше притежание, трябва да се раздават на света, за да могат хората да научат стойността им. Нуждите на страдащите от духовна бедност трябва да бъдат задоволени. Тогава не само умовете на получателите ще бъдат впечатлени, но и умовете на работещите в Божието дело ще бъдат оживени от Святия Дух. Такива работници в сътрудничество със силата, която идва единствено от Бога, ще представят истината в такава простота и яснота, че тя ще трепти в умовете на слушателите…