РАЗКАЗ ЗА БОЖИЕТО РЪКОВОДСТВО

Едно лято продавах християнски книги, за да спечеля пари, с които да продължа образованието си наесен. Първия ден моят ръководител дойде с мен, за да ми покаже как се продават книги. Аз го придружавах и му държах куфара, а той продаваше книгите през целия ден. Изглеждаше толкова просто и лесно! Върнах се у дома в приповдигнато настроение и умножих броя на книгите, които бяхме продали първия ден, по броя на дните през лятото. Бях сигурен, че до есента ще спечеля три-четири пъти повече пари, отколкото ми бяха необходими за училището. След това ръководителят си отиде. Ден след ден минаваха по един и същи начин. Не можех да продам нито една книга. Не след дълго се обезсърчих. Струваше ми, че няма да мога да изкарам дори за таксата. Всъщност лесно бе да повярвам, че останалата част от лятото ще отмине, без да продам нито една книга! Една нощ бях толкова обезсърчен. че не можех да заспя. На следващата сутрин се опитах да реша какво да правя. Дали да се върна у дома и да зарежа всичко? Дали да продължавам, макар че ми изглеждаше безнадеждно? Останах поразен, когато отворих Библията. Стихът на който попаднах, бе Пс. 42:11: „Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой“. Тази вест от Божието Слово ми даде смелост да опитам още веднъж. По пътя за работа се отбих в пощата. Там ме чакаше писмо от жена, на която бях показал книги преди три дни. Тя бе решила, че това я интересува! Стигнах с тичане до дома й и направих първата си продажба. Господ бе започнал да ми показва, че не аз продавам Неговите книги. Той го прави.

Как да разбираме Божията воля за живота си – Морис Венден