„Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.“ (Лука 24:45)

Бог иска всеки от нас да има по-богато и по-дълбоко преживяване в познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Желае да израстваме в познанието си – не в земното, но в небесното. Колко възвишено и колко велико трябва да е това познание? В пълния ръст на мъже и жени в Христос. Не можем да израснем твърде много, нито да съберем твърде много скъпоценни лъчи от светлината, която Бог ни изпраща.

Знаем, че лъжи ще дойдат като внезапен поток и това е причината, поради която искаме всеки лъч от Божията светлина да е наш, за да устоим сред изпитанията на последните дни.

О, как копнее Христос да открие пред нас тайната на Изкуплението! Искал е да го стори и за учениците Си, когато е живял сред тях на земята, но те не са били достатъчно напреднали в духовното познание, за да схванат думите Му. Налагало се е да им каже: „Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега“ (Йоан 16:12). Колко по-добре биха понесли ужасните изпитания, през които са преминали по време на Неговата кръстна смърт, ако биха били по-добре запознати с инструкциите на Христос. Ще позволим ли на Исус да усъвършенства нашето разбиране?

Стоим на границата на вечния свят и трябва да носим свидетелство, с което цялото Небе да е в съгласие.

Господ идва и е нужно да сме готови! Всеки миг трябва да желаем Неговата благодат – дрехата на Неговата праведност. Трябва да смирим душите си пред Бога както никога преди, да седнем в подножието на кръста, и Той ще постави думи в устата ни да свидетелстваме за Него и да прославим нашия Бог. Ще ни научи на песента на ангелите и как да принасяме благодарност на своя Небесен Отец. Не можем нищо да сторим сами, но Бог желае да докосне устните ни с жив въглен от олтара. Копнее да освети езика ни, както и цялото ни същество.