РАЗКРИТАТА БОЖИЯ ВОЛЯ И ЖИВА ВЯРА В БОГА

 

Правдата проповядвана от Христос е съобразяване на чувствата и живота с разкритата Божия Воля. Грешни хора могат да станат праведни само ако имат вяра в Бога и ако поддържат жива връзка с него, тогава истинското благочестие ще направи мислите им възвишени и ще облагороди живота им. Външните форми на религията ще се съгласуват с вътрешната чистота, само тогава церемониите, необходими в службата за Бога, няма да са безсмислени ритуали, като тези на лицемерните фарисеи.