РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДОБРО И ЗЛО

Спорили някога двама приятели за доброто и злото и за тяхната същност. Единият казвал,че доброто е винаги добро и не може да стане зло. То не се променяло никога. Другият пък бил на обратното мнение – доброто често преминавало в зло. Спорили дълги години и всеки път стигали до задънена улица и не можели да определят кое е истина и кое лъжа. Споровете им били много разгорещени, затова решили да запитат един стар човек, когото всички уважавали и ценели, заради опита му. Той изслушал всеки от тях, а после помолил за една монета.
– Какво мога да купя с тази златна монета – попитал той
– Един чувал зърно – отговорили монасите.
– Добре, а ако я хвърля в калта, какво ще мога да купя с нея?
– Пак един чувал зърно – отговорили леко объркани те.
– А ако я стъпча?
– Пак един чувал зърно – съвсем се объркали те.
– Значи, да ви поясня – нещата трудно променят стойността си. Монетата я запази, дори и в калта и стъпкана тя не промени стойността си. Доброто си остава добро, където и да го сложиш.
– Значи аз съм прав! – радостен възкликнал първият монах.
– Дай монетата на своя приятел – помолил го старият мъдрец.
Монетата преминала в ръцете на втория монах.
– А сега я хвърли в реката – казал старецът.
Погледали как монетата пътува към дъното на реката и изчезва между камъните.
– С тази монета вие можехте да купите чувал зърно и да помогнете на бедните. Когато вие не го направихте, доброто се превърна в зло – и ти си прав.

И така, много често в живота, едно добро се превръща в зло, когато никой не му обърне внимание или не го използва по същността му. Но когато доброто е в нас, то никога не може да бъде победено или променено.