РАЗЛИЧНА ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ

Някой е казал, че животът ни се състои от две съставки: десет процента от това, което ни се случва; и деветдесет процента от това, как го приемаме. Едно и също въздействие предизвиква различна ответна реакция в зависимост от вътрешната позиция и настройка. Двамата разбойници, разпнати заедно с Христос на Голгота, преживяващи еднаква агония, реагираха различно по причина на различния си „вътрешен материал” – единият, пригласяйки на тълпата, се присмя на Спасителя; другият искрено Го прие за свой Господ и Цар.

Ако изложите на обедното слънце парче лед и парче глина, какво ще се случи – едното ще се стопи, другото ще се втвърди.

Често се оплакваме от живота, обвиняваме хората или обстоятелствата за своите неуспехи. Намираме ежедневието си за сиво и монотонно. Но причината не е вън от нас. Тя се крие дълбоко в нашия поглед към действителността. Нека да се огледаме „навътре” – да видим защо всичко ни се вижда толкова непривлекателно; защо, без да сме настанени в гробищата, всъщност не се чувстваме чак толкова „живи”… Защото не оценяваме ресурсите, които са ни на разположение. Защото „цветът” на живота зависи от „очилата”, които носим.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян