Нужно е да отделяме време, за да мислим за Бога

“Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята” (Пс.46:10).

Християните трябва да възпитават у себе си любов към размишлението и да имат дух на посвещение. Мнозина се отнасят с неохота към моментите на размишление, към изследването на Писанието и молитвата, сякаш прекараното по този начин време е изгубено.

Когато сърцето ни е в небесна атмосфера, това ще даде жизненост на всички наши обноски и ще влее живот във всички наши задължения. Ако възпитаваме ума си да се занимава с небесните неща, това ще внесе сила и живот във всяко наше начинание.