РАЗМИШЛЯВАЙТЕ ПОВЕЧЕ

 

За да общуваме с Бога, ние сме длъжни да се съветваме с Него при всички случаи и дела на нашия ежедневен живот. Причината, поради която толкова много хора биват изоставени на себе си в изкушенията, се дължи на това, че те не винаги имат Господа пред себе си. Когато допуснем връзката ни с Бога да бъде прекъсната, нашата закрила се оттегля от нас. Всички наши добри намерения и решения не ще ни помогнат да устоим на злото. Ние трябва да бъдем мъже и жени на молитвата. Нашите молитви не бива да бъдат слаби, случайни, само когато имаме особена нужда, а трябва да бъдат сериозни, настоятелни и постоянни. Не винаги е необходимо да падаме на колене, за да се молим. Нека да си изработим навик да разговаряме със Спасителя, когато сме сами, когато ходим навън и когато сме заети с всекидневната си работа. Нека сърцето ни постоянно да е възвисено в тиха молитва за помощ, за светлина, за сила, за познание. Нека всяко наше дихание да е молитва! Когато сте на вашата работа, бдете над вашите мисли и дръжте ги отправени, само към Бога, говорете по-малко и размишлявайте повече. Не забравяйте, че “за всяка празна реч човеците ще трябва да дадат отчет в съдния ден”.