РАЗПЪВАНЕ НА ЕГО-ТО

 

„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“ ( Гал. 2:20)

Когато чувстваме сърдечната си нужда, когато копнеем за съживителното влияние на Светия Дух, Христос идва близо до нас. Его-то е разпънато. Христос живее в нас и силата на Духа придружава нашите усилия; душата е пречистена и издигната. Светлината от небесното светилище ни огрява и ни прави способни да излъчваме ухание от живот за живот. Чрез връзка с Христос, чрез жива вяра имаме привилегия да се наслаждаваме на ефикасността от Неговото застъпничество. Разпнати сме с Христос, погребани сме с Христос, възкръснали сме с Христос, за  да ходим в новия живот.